Europees Unierecht

In 2019 werd de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (de zogenaamde “Klokkenluidersrichtlijn”) gepubliceerd. De Klokkenluidersrichtlijn wil een systeem invoeren waarmee inbreuken op Europese regelgeving snel opgespoord kunnen worden, daarnaast beschermt de richtlijn personen (“klokkenluiders”) die inbreuken binnen een organisatie of bedrijf melden. De Europese richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving die in voege gaat op 15/02/2023 (publicatie Belgisch Staatsblad 16/12/2022).

 

Klik hier om de Westlandia policy te bekijken, om een melding door te sturen kan je hier klikken.