Kwaliteit: Ons engagement

Kwaliteitszorg doelgroepwerknemers


De zorg voor de doelgroepwerknemer werd decretaal verankerd door de Vlaamse Overheid  in een decreet 'Kwaliteitszorg bij de welzijnsvoorzieningen' (24/04/1997).

 

Hierbij moet de beschutte werkplaats zijn doelgroepwerknemers (de zogenaamde 'gebruikers van de zorg') van een kwaliteitsvolle begeleiding voorzien, gesteund op 5 pijlers:

  • gebruikersgerichtheid
  • maatschappelijke aanvaardbaarheid
  • doeltreffendheid
  • doelmatigheid
  • continuïteit of naadloosheid

 

Dit is vastgelegd in een gedocumenteerd kwaliteitszorgsysteem.

 

De borging om blijvend aandacht te hebben voor product- en proceskwaliteit alsmede zorg voor arbeidsveiligheid en milieu gebeurt via onze managementzorgsystemen.

 

Kwaliteitszorg / Klantentevredenheid

 

Kwaliteitszorg

 

Westlandia streeft naar een duurzaam partnerschap met zijn klanten dat steunt op wederzijds vertrouwen en op het leveren van uitmuntende prestaties.

 

Om dit te bereiken beoogt Westlandia vanuit kennis en ervaring de beste oplossing aan te bieden tegen een aanvaardbare prijs. Daartoe beschikt Westlandia over de nodige organisatie, kennis, uitrusting en infrastructuur, die bovendien voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd worden. 

 

Het doel van het kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem is een voortdurende verbetering van het totale kwaliteitsniveau van alle activiteiten.

 

Om onze klantentevredenheid te verhogen besteedt Westlandia veel aandacht aan zijn kwaliteitszorgsysteem. Dit managementsysteem laat ons toe op een consistente manier de zorg voor de producten en processen te borgen.

 

Het beleid van kwaliteitsborging en streven naar continue verbetering moet leiden tot een erkend imago en tot het bereiken van een kwaliteitsniveau dat tegemoet komt aan de verwachtingen van de klanten, én moet het economisch voortbestaan van onze onderneming garanderen.

 

ISO 9001:2015

 

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is dan ook gecertifieerd conform ISO 9001:2015 en wordt 6 maandelijks geauditeerd.

 

 

Certificaat BE14/223575360

 

ISO 22000:2005

 

Het voedselveiligheidsmanagementsysteem is geïmplementeerd in onze geconditioneerde verpakkingsafdeling.

 

 

Certificaat CH14/0025

  

Certificaat Biologische productiemethode

 

In 2017 werd het certificaat Biologische productiemethode voor het verpakken van siropen en tincturen behaald.

 

 

Certificaat

 

 

Klantentevredenheid

 

Mocht u als klant echter toch niet tevreden zijn over onze prestatie, laat niet na ons dit te melden aan onze kwaliteitsdienst, die garant staat uw klacht te behandelen en u de nodige terugkoppeling zal bezorgen.

 

KLACHT MELDEN

 

ESF kwaliteitslabel


Westlandia heeft in november 2013 het ESF (Europees Sociaal Fonds) kwaliteitslabel behaald. Het label wordt uitgereikt aan organisaties die een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering garanderen op verschillende gebieden (beleid, medewerkers, processen, klantenresultaten, ...). We zijn fier op het behalen van dit label, maar kwaliteit is een oneindig verhaal en dus gaan we gewoon door met het implementeren van onze strategie teneinde als maatwerkbedrijf verder en nog meer de waardering te verdienen van al onze partners: onze doelgroepwerknemers, onze omkadering, onze klanten, onze leveranciers, de samenleving als geheel…