Bestuursorganen

De Algemene Vergadering benoemt een Raad van Bestuur voor een termijn van 6 jaar.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt aan een Dagelijks Bestuur toevertrouwd.
Voor de dagelijkse werking wordt het Dagelijks Bestuur bijgestaan door het managementteam.

 

Raad van Bestuur

 

Bestuurders:

 

 • mevrouw Marieke Cloet
 • de heer Marc Decramer
 • de heer Pedro Ligneel
 • de heer Antony Popelier
 • mevrouw Martine Smout
 • de heer Stef Deboutte

 

Dagelijks Bestuur

  

 • de heer Ligneel Pedro, voorzitter
 • mevrouw Martine Smout, ondervoorzitter-secretaris-penningmeester
 • de heer Ignace De Ro, algemeen directeur

 

Managementteam

 

 • de heer Ignace De Ro, algemeen directeur
 • de heer Philippe Baert, manager financiën en administratie
 • de heer Koen Samyn, manager productie
 • de heer Xavier Sohier, manager verkoop & operationele planning
 • de heer Jan Lernout, manager personeel en dienst sociaal beleid