Missie - visie - waarden

Missie

 

 • Aanbieden van aangepaste tewerkstelling en kansen tot zelfontplooiing, voor personen met een bepaalde afstand tot de gewone arbeidsmarkt
 • Interne en externe doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt bevorderen
 • Een gezonde, duurzame en sociale onderneming zijn

 

Visie

 

 • We willen voortdurend investeren in creatieve werkwijzen om het werk aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemers.
 • We zorgen voor een veilige, milieuvriendelijke en aangepaste infrastructuur en investeren in technologische vooruitgang voor industriële activiteiten en diensten.
 • We profileren ons als een bedrijf dat kwalitatieve producten en diensten garandeert.
 • We zorgen voor sociaal-economische begeleiding met een gemotiveerde omkadering.
 • We hebben een signaalfunctie ten overstaan van de maatschappij en de overheid.
 • We willen oplossingen bieden aan noden en vragen van onze doelgroep en dit via onze sociale netwerken.

 

Waarden

 

 • RESPECT
  Intern en extern beleefd en vriendelijk met elkaar omgaan.
  Respect hebben voor ieders eigenheid en privacy.
 • SAMENWERKEN
  Samen staan we sterker. Samen boeken we de beste resultaten over afdelingen, functies en diensten heen.
 • OPENHEID
  Open en eerlijk communiceren.
 • KLANTGERICHTHEID
  De klant staat centraal, zijn wensen en behoeften worden opgevolgd met duidelijke afspraken
 • BETROKKENHEID
  Motivatie, inzet en verantwoordelijkheidszin staan hoog in ons vaandel.
 • PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
  Medewerkers krijgen en nemen de kans om te groeien, creatief te zijn en initiatief te nemen.