Magazijn policy

1. Leveringen/afhalingen

 

Het magazijn is open van 7u.40 tot 11u.40 en van 12:00 tot 16:00.

Leveringen en afhalingen gebeuren steeds in overleg met Westlandia en dienen minstens 1 dag voordien worden aangemeld.

Leveringen van leveranciers of klanten moeten steeds vergezeld zijn van een zendnota met daarop van alle geleverde artikelen:

 • het artikelnummer
 • omschrijving
 • aantal
 • maateenheid
 • referentie Westlandia (indien van toepassing)
 • aankooporder Westlandia (indien van toepassing)

Het document moet eveneens duidelijk de afzender van de goederen bevatten, zodat duidelijk is tegenover welke zakenpartner de goederen moeten worden ingeboekt.

Geleverde goederen moeten dusdanig verpakt en vastgemaakt zijn dat zij op een ergonomische en veilige manier kunnen verhandeld worden. De gebruikte dragers (dozen, paletten, kisten,… ) moeten stevig genoeg zijn om de goederen tijdens de manipulaties te beschermen tegen beschadiging.

Het gewicht van een palet mag niet meer zijn dan 1000 kg, een doos die met de hand moet verhandeld worden mag maximaal 20 kg wegen.

Alle goederen moeten afzonderlijk verpakt en duidelijk geïdentificeerd zijn, zodat ze met de zendnota kunnen afgepunt worden.

 

2. Ingangscontrole

 

Bij aankomst wordt een visuele controle uitgevoerd op de staat van de geleverde goederen. Zichtbare beschadigingen worden op de leverdocumenten (CMR of zendnota) vermeld.

Aan hand van de verpakkingshoeveelheden wordt het geleverde aantal gecontroleerd met de zendnota. Indien er afwijkingen zijn, wordt dit op de zendnota vermeld en aan de aankoop- of  de commerciële dienst doorgegeven.

Voor bepaalde kritische producten kan er op specifieke klantvraag en mits betaling (in regie) in het ERP systeem worden aangegeven dat dit artikel moet geteld worden. Indien dit is aangevinkt, moeten de verpakkingen effectief worden opengemaakt om een exacte telling te kunnen uitvoeren. De stocklabels kunnen pas gemaakt worden nadat de telling is geconfirmeerd door de gebruiker.

Indien er op specifieke klantvraag en mits betaling (in regie) op de goederen kwaliteitscontrole moet gebeuren, wordt die eveneens via parameters in het ERP gestuurd. Deze kwaliteitscontrole gebeurt niet door magazijniers, maar door medewerkers van de kwaliteitsdienst.

 

3. Beheer verpakkingsmateriaal

 

In- en uitgaande bewegingen van verpakkingen worden per zending bijgehouden.

Herbruikbare verpakkingen zoals europaletten, opzetranden, … worden standaard direct omgeruild (zie algemene voorwaarden). Indien dit niet mogelijk is, gebeurt de teruggave bij een eerstvolgende levering of afhaling. Indien speciaal transport moet worden ingelegd om leeggoed af te halen, zal dit transport gebeuren op kosten van de klant.

Per kwartaal worden de saldo’s opgelijst en de tegoeden worden bij de klanten terug gevraagd.

Indien er geen teruggave kan gebeuren, kan in overleg tussen klant en commerciële dienst het tegoed aangerekend worden, in de loop van het kwartaal volgend op de saldobepaling.

Per palet wordt 16 € aangerekend

Per opzetrand wordt 12 € aangerekend

 

4. Stockagekosten

 

Westlandia biedt aan zijn klanten de mogelijkheid goederen voor langere tijd te stockeren.

De standaard kost hiervoor bedraagt:

 • magazijn:         
  • 5.00 € per paletplaats per maand
  • 2.85 € per in-en outbound transactie

De aanrekening gebeurt maandelijks.

 

5. Slapende voorraad

 

Slapende voorraad is de voorraad die gedurende 6 maanden niet bewogen heeft. De voorraadlijst met de slapende voorraad wordt per kwartaal opgemaakt.

De artikelen op die lijst worden ter nazicht aan de klant voorgelegd. Er kan dan beslist worden de artikelen terug te leveren,  te verschroten of verder te stockeren in functie van latere opdrachten. 

Slapende voorraad kan in overleg met de commerciële dienst gestockeerd worden mits berekening van de stockagekosten vermeld onder punt 4.

 

6. Toegankelijkheid

 

Het magazijn is niet toegankelijk voor onbevoegden. Bezoekers kunnen het magazijn alleen betreden indien ze voldoen aan de bezoekersregistratie, een fluo hesje dragen, begeleid zijn door een medewerker van Westlandia en zich op de voorziene voetgangerspaden begeven.