6 extra jobs toegewezen aan Westlandia

12 April 2021


245 extra jobs in maatwerkondernemingen

 

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits zorgt voor een tewerkstelling van 245 extra medewerkers in de sociale economie. De extra jobs moeten het mogelijk maken om nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten en zijn het gevolg van een oproep van Vlaams minister Hilde Crevits. Er werden 68 projectvoorstellen  goedgekeurd, verspreid over alle provincies. Zo komen er onder andere recyclagelijnen voor fietsen en kantoormeubilair, matrassenophaaldiensten, no-waste restaurants en wasstraten voor herbruikbare bekers en zullen woningen in lokale opvanginitiatieven in Roeselare voortaan circulair ingericht worden.

Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen zijn belangrijk in de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn een cruciale schakel in onze economie. Met deze nieuwe oproep hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatwerkorganisaties. Doordat de projecten zich expliciet moesten toespitsen op duurzame circulaire economie, zetten we niet alleen  245 kwetsbare personen extra aan het werk, maar maken we tegelijk ook werk van de verduurzaming van onze sociale economie.”  - Hilde Crevits  

De oproep die in december gelanceerd werd, is goed voor een investering van 5 miljoen euro. Daardoor krijgen er nu 245 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen op een job in een maatwerkonderneming. Een job in de sociale economie is niet altijd een voltijdse job, waardoor meer mensen aan de slag kunnen.

 

Focus op circulaire economie

 

De extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven – en afdelingen om nieuwe, duurzame bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, inzamelen, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Bij deze oproep voor extra jobs wordt voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen da ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen financiële steun ontvangen.

 

De nieuwe projecten gaan heel breed en zetten in op circulariteit en duurzaamheid op verschillende domeinen: van mobiliteit tot textiel, voeding en landbouw. In West-Vlaanderen kregen 13 projecten goedkeuring, goed voor 39 extra plaatsen.

  

Westlandia vzw: recyclage van afvalstromen

 

 

Westlandia uit Ieper is een maatwerkbedrijf actief in onder andere productie van metaal onderdelen, mechanische en elektrische montage, verpakking en groenzorg. Eind 2019 maakte Westlandia de strategische keuze om volop in te zetten op recyclage van afvalstromen. Momenteel doen ze al recyclage van verbeurdverklaarde  goederen en is het ook de bedoeling om in beslag genomen producten door de douane te behandelen voor vernietiging en recyclage. Met de extra arbeidskrachten, wil Westlandia nu een derde spoor oprichten voor de ontmanteling en recyclage van elektrische en elektronische afvalstromen, zowel uit industriële activiteiten als huishoudelijke (containerparken) activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over GSM’s, computers, verwarmingskachels of lampen.  Hiervoor worden 6 nieuwe functies toegewezen.